R&D дейност

Разработка на интегрирани микроелектромеханични системи(МЕМС), които:

  • свързват инструментите на макро ниво и обекти с нано размери
  • свързват микромеханичните системи с електроника