Услуги

Услуги:

  • Разработка на специфични процеси и технологии според изискванията на клиента
  • Анализи с SEM и оптични микроскопи
  • Чиста обработка на различни материали